اتاقهای هتل آپارتمان صبوری


رزرو 65-meter suite of 5 persons Type A هتل آپارتمان صبوری

65-meter suite of 5 persons Type A هتل آپارتمان صبوری

پنج تخت ثابت و یک سرویس خواب اظاف (کاناپه دو نفره )-(سه سینگل -یک دبل ) 900000 ریال محاسبه می شود. تجهیزات : لوستر، پرده سلطنتی،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما معماری مدرن ،فرست کلاس ، وای فای رایگان،vip شامل : دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل: روم سرویس،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،رستوران، آلاچیق ، قلیان ،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر سرویس بهداشتی ایرانی -توالت فرنگی سیار برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 5300000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
9390000 تومان
5300000 تومان
شنبه(13990803)
9390000 تومان
5300000 تومان
يکشنبه(13990804)
9390000 تومان
5300000 تومان
دوشنبه(13990805)
9390000 تومان
5300000 تومان
سه شنبه(13990806)
9390000 تومان
5300000 تومان
چهارشنبه(13990807)
9390000 تومان
5300000 تومان
پنج شنبه(13990808)
9390000 تومان
5300000 تومان
رزرو 65-meter 4-person Suite Type A هتل آپارتمان صبوری

65-meter 4-person Suite Type A هتل آپارتمان صبوری

پنج تخت ثابت و یک سرویس خواب اظاف (کاناپه دو نفره )-(سه سینگل -یک دبل ) 900000 ریال محاسبه می شود. تجهیزات : لوستر، پرده سلطنتی،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما معماری مدرن ،فرست کلاس ، وای فای رایگان،vip شامل : دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل: روم سرویس،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،رستوران، آلاچیق ، قلیان ،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر سرویس بهداشتی ایرانی -توالت فرنگی سیار برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 2 نفر

قیمت با تخفیف: 4500000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
8270000 تومان
4500000 تومان
شنبه(13990803)
8270000 تومان
4500000 تومان
يکشنبه(13990804)
8270000 تومان
4500000 تومان
دوشنبه(13990805)
8270000 تومان
4500000 تومان
سه شنبه(13990806)
8270000 تومان
4500000 تومان
چهارشنبه(13990807)
8270000 تومان
4500000 تومان
پنج شنبه(13990808)
8270000 تومان
4500000 تومان
رزرو Double VIP room هتل آپارتمان صبوری

Double VIP room هتل آپارتمان صبوری

یک تخت خواب دبل+یک کاناپه سرویس بهداشتی فرنگی تجهیزات ؛ لوستر،معماری مدرن ،فرست کلاس ،وای فای رایگان،VIP، پرده سلطنتی،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما Hoteling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل؛ روم سرویس،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر.پارکینگ برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 3000000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
6250000 تومان
3000000 تومان
شنبه(13990803)
6250000 تومان
3000000 تومان
يکشنبه(13990804)
6250000 تومان
3000000 تومان
دوشنبه(13990805)
6250000 تومان
3000000 تومان
سه شنبه(13990806)
6250000 تومان
3000000 تومان
چهارشنبه(13990807)
6250000 تومان
3000000 تومان
پنج شنبه(13990808)
6250000 تومان
3000000 تومان
رزرو Room 55 m 4 person Type A هتل آپارتمان صبوری

Room 55 m 4 person Type A هتل آپارتمان صبوری

دو تخت دبل در دو اتاق مجزا ،یک کاناپه تک نفره سرویس بهداشتی فرنگی تجهیزات ؛ لوستر، معماری مدرن ،پرده سلطنتی،فرست کلاس ،vip، وای فای رایگان ،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما - Hoteling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل؛ روم سرویس،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،رستوران، آلاچیق ،کافه بام،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر,پارکینگ برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 4600000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
8270000 تومان
4600000 تومان
شنبه(13990803)
8270000 تومان
4600000 تومان
يکشنبه(13990804)
8270000 تومان
4600000 تومان
دوشنبه(13990805)
8270000 تومان
4600000 تومان
سه شنبه(13990806)
8270000 تومان
4600000 تومان
چهارشنبه(13990807)
8270000 تومان
4600000 تومان
پنج شنبه(13990808)
8270000 تومان
4600000 تومان
رزرو 55-meter 3-person B-type room هتل آپارتمان صبوری

55-meter 3-person B-type room هتل آپارتمان صبوری

تختهای داخل سالن و اتاقها به صورت یک تخت دبل و دو تا تخت سینگل می باشد.< سرویس بهداشتی ایرانی -توالت فرنگی سیار،رستوران، آلاچیق، قلیان سرا، بستنی ، قهوه- تجهیزات ؛ لوستر،معماری مدرن، فرست کلاس ،وای فای رایگان، vip ،پرده سلطنتی،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما Hoteling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل؛ روم سرویس،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 3830000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
7370000 تومان
3830000 تومان
شنبه(13990803)
7370000 تومان
3830000 تومان
يکشنبه(13990804)
7370000 تومان
3830000 تومان
دوشنبه(13990805)
7370000 تومان
3830000 تومان
سه شنبه(13990806)
7370000 تومان
3830000 تومان
چهارشنبه(13990807)
7370000 تومان
3830000 تومان
پنج شنبه(13990808)
7370000 تومان
3830000 تومان
رزرو 35 meters 2-person room two single beds Type D هتل آپارتمان صبوری

35 meters 2-person room two single beds Type D هتل آپارتمان صبوری

* تختهای داخل سالن و به صورت دوتخت سینگل می باشد. تجهیزات ؛ لوستر،معماری مدرن ،فرست کلاس ،فای وای رایگان ،vip ، پرده سلطنتی،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما Hoteling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل؛ روم سرویس،رستوران،آلاچیق ،،کافه بام،بستنی ،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر * سرویس بهداشتی ایرانی-توالت فرنگی سیار برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 2 نفر، نفرات اضافه: 0 نفر

قیمت با تخفیف: 3000000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
6250000 تومان
3000000 تومان
شنبه(13990803)
6250000 تومان
3000000 تومان
يکشنبه(13990804)
6250000 تومان
3000000 تومان
دوشنبه(13990805)
6250000 تومان
3000000 تومان
سه شنبه(13990806)
6250000 تومان
3000000 تومان
چهارشنبه(13990807)
6250000 تومان
3000000 تومان
پنج شنبه(13990808)
6250000 تومان
3000000 تومان
رزرو 65-meter Room for Managers Room 109- Type A هتل آپارتمان صبوری

65-meter Room for Managers Room 109- Type A هتل آپارتمان صبوری

تختهای داخل سالن دو تخت متحرک و یک تخت ثابت و اتاق خواب به صورت دو نفره دبل می باشد. تلویزیون 42 اینچ با قابلیت اتصال به وای فای و گوشی ،اتاق تلفیقی از نماهای مدرن و کلاسیک ؛اتاق دیزاین مجلل نما سنگ ، کامد ها های کلاس ، پرده های سلطنتی طلایی ، تشکها فرست کلاس؛ کف سرامیک، ویوی با تراست بسیار زیبا سرویس بهداشتی فرنگی تجهیزات : لوستر،کابینت ، کمد ، معماری مدرن . امکانات اتاق : وای فای، پارکینگ ،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی در اختیار مهمان ، آشپزخانه نما با کابینت های گلاس ، میز کامپیوتر ، میز غذا خوری ، تصفیه آب شهراختصاصی Hotelling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات غذای و کافی شاپ هتل : روم سرویس،رستوران،آلاچیق،قلیان،بستنی، قهوه ، دم نوش ،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود، سایر امکانات : ترانسفررفرودگاهی و پیک راهنما رایگان برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 5 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 5460000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
10270000 تومان
5460000 تومان
شنبه(13990803)
10270000 تومان
5460000 تومان
يکشنبه(13990804)
10270000 تومان
5460000 تومان
دوشنبه(13990805)
10270000 تومان
5460000 تومان
سه شنبه(13990806)
10270000 تومان
5460000 تومان
چهارشنبه(13990807)
10270000 تومان
5460000 تومان
پنج شنبه(13990808)
10270000 تومان
5460000 تومان
رزرو 65-meter Room for Managers Room 109- Type B هتل آپارتمان صبوری

65-meter Room for Managers Room 109- Type B هتل آپارتمان صبوری

تختهای داخل سالن دو تخت متحرک و یک تخت ثابت و اتاق خواب به صورت دو نفره دبل می باشد. تلویزیون 42 اینچ با قابلیت اتصال به وای فای و گوشی ،اتاق تلفیقی از نماهای مدرن و کلاسیک ؛اتاق دیزاین مجلل نما سنگ ، کامد ها های کلاس ، پرده های سلطنتی طلایی ، تشکها فرست کلاس؛ کف سرامیک، ویوی با تراست بسیار زیبا سرویس بهداشتی فرنگی تجهیزات : لوستر،کابینت ، کمد ، معماری مدرن . امکانات اتاق : وای فای، پارکینگ ،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی در اختیار مهمان ، آشپزخانه نما با کابینت های گلاس ، میز کامپیوتر ، میز غذا خوری ، تصفیه آب شهراختصاصی Hotelling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات غذای و کافی شاپ هتل : روم سرویس،رستوران،آلاچیق،قلیان،بستنی، قهوه ، دم نوش ،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود، سایر امکانات : ترانسفررفرودگاهی و پیک راهنما رایگان برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4830000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
10270000 تومان
4830000 تومان
شنبه(13990803)
10270000 تومان
4830000 تومان
يکشنبه(13990804)
10270000 تومان
4830000 تومان
دوشنبه(13990805)
10270000 تومان
4830000 تومان
سه شنبه(13990806)
10270000 تومان
4830000 تومان
چهارشنبه(13990807)
10270000 تومان
4830000 تومان
پنج شنبه(13990808)
10270000 تومان
4830000 تومان
رزرو 40-meter Room for Managers Room 109- Type C هتل آپارتمان صبوری

40-meter Room for Managers Room 109- Type C هتل آپارتمان صبوری

سه تخت سینگل - تخت خواب اضافه کاناپه تجهیزات : تلویزیون 42 اینچ وای فای متصل به گوشی،معماری مدرن نمای داخلی سنگ تزیینی ، وای فای اختصاصی -پنجره ها دو جداره UPVC- تصفیه آب شهر -لوستر مجلل- مجهز به کولر اسپلیت - سرویس بهداشتی فرنگی کابینت HI GLASS Hoteling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل؛رستوران ، فست فود ، کافه بام ، پارکینگ ، روم سرویس،کافی شاپ،اغذیه ، کافه روی بام ،آلاچیق،انواع آب میوه ، بستنی و دم نوش ، ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک راهنمای هتل رایگان در سراسر شهر سرویس خواب نفر اضافه :900000 ریال برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4680000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
9150000 تومان
4680000 تومان
شنبه(13990803)
9150000 تومان
4680000 تومان
يکشنبه(13990804)
9150000 تومان
4680000 تومان
دوشنبه(13990805)
9150000 تومان
4680000 تومان
سه شنبه(13990806)
9150000 تومان
4680000 تومان
چهارشنبه(13990807)
9150000 تومان
4680000 تومان
پنج شنبه(13990808)
9150000 تومان
4680000 تومان
رزرو 55-meter 4-person room 110 - Type A Managers هتل آپارتمان صبوری

55-meter 4-person room 110 - Type A Managers هتل آپارتمان صبوری

تختهای داخل سالن و اتاقها به صورت دو نفره دبل می باشد. تلویزیون 32 اینچ،اتاق تلفیقی از نماهای مدرن و کلاسیک ؛اتاق مجهز به دیزاین مجلل سنگ نما، کابینت های های کلاس ، پرده های سلطنتی فیروزه ای ، تشک فرس کلاس؛ کف سرامیک نمای چرم، ویوی بسیار زیبا از شهر رشت سرویس بهداشتی ایرانی- توالت فرنگی سیار تجهیزات ؛ لوستر،معماری مدرن ،فرست کلاس ،وای فای رایگان ،VIP، پرده سلطنتی،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما Hoteling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل؛ روم سرویس،رستوران،آلاچیق،قلیان،بستنی،قلیان سرا،قهوه ،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 4 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4600000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
10270000 تومان
4600000 تومان
شنبه(13990803)
10270000 تومان
4600000 تومان
يکشنبه(13990804)
10270000 تومان
4600000 تومان
دوشنبه(13990805)
10270000 تومان
4600000 تومان
سه شنبه(13990806)
10270000 تومان
4600000 تومان
چهارشنبه(13990807)
10270000 تومان
4600000 تومان
پنج شنبه(13990808)
10270000 تومان
4600000 تومان
رزرو 55-meter 3-person room 110 - Type B Managers هتل آپارتمان صبوری

55-meter 3-person room 110 - Type B Managers هتل آپارتمان صبوری

تختهای داخل سالن و اتاقها به صورت دو نفره دبل می باشد. تلویزیون 32 اینچ،اتاق تلفیقی از نماهای مدرن و کلاسیک ؛اتاق مجهز به دیزاین مجلل سنگ نما، کابینت های های کلاس ، پرده های سلطنتی فیروزه ای ، تشک فرس کلاس؛ کف سرامیک نمای چرم، ویوی بسیار زیبا از شهر رشت سرویس بهداشتی ایرانی- توالت فرنگی سیار تجهیزات ؛ لوستر،معماری مدرن ،فرست کلاس ،وای فای رایگان ،VIP، پرده سلطنتی،پنجره دو جداره UPVC 62- تراس، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، آشپزخانه نما Hoteling شامل ؛ دمپایی ،حوله ، صابون ، شامپو ، خمیر دندان و مسواک امکانات هتل؛ روم سرویس،رستوران،آلاچیق،قلیان،بستنی،قلیان سرا،قهوه ،کافی شاپ، اغذیه ، فست فود،ترانسفررفرودگاهی رایگان، پیک رایگان در سراسر شهر برای مشاهده سایر امکانات اتاق و هتل به بخش امکانات در "توضیحات بیشتر" مراجعه نمایید.

ظرفیت اتاق: 3 نفر، نفرات اضافه: 1 نفر

قیمت با تخفیف: 4004000 ریال

More details and reservations

جمعه(13990802)
9150000 تومان
4004000 تومان
شنبه(13990803)
9150000 تومان
4004000 تومان
يکشنبه(13990804)
9150000 تومان
4004000 تومان
دوشنبه(13990805)
9150000 تومان
4004000 تومان
سه شنبه(13990806)
9150000 تومان
4004000 تومان
چهارشنبه(13990807)
9150000 تومان
4004000 تومان
پنج شنبه(13990808)
9150000 تومان
4004000 تومان